Twórcownia

Sztuka sakralna

"Z miłością ukazuj światu piękno, z odwagą i w prawdzie podejmuj wyzwania, zapisz swoje imię na kartach historii. Dzieła, które tworzysz, niech świadczą o twej wrażliwości"

Rodzice

Konserwacja i rekonstrukcja

"Malarz, który nie jest wszechstronny, nie zasługuje na pochwałę. Konieczna jest rozmaitość w uprawianiu sztuki."

Leonardo da Vinci "Traktat o malarstwie"

Malarstwo

"Doskonałość wiedzy malarskiej sprawia, że umysł malarza staje się podobny umysłowi boskiemu; ponieważ może on do woli decydować o powstawaniu rozmaitych tworów...

"Leonardo da Vinci "Traktat o malarstwie"

Grafika

„Tworzę sztukę, czasami prawdziwą sztukę i czasami zapełnia ona pustkę w moim życiu. Część pustki. Nie całą.”

Neil Gaiman „Ocean na końcu drogi”